Аренда серверов компании HOSTiQ
Головна
  • Ідеї, пропозиції

Ігор Фомін: Основні засади реформування судової системи

21.05.13 11:56


Чи є справедливий суд для України нездійсненною мрією, чи він цілком реальний? Що треба зробити для досягнення цієї мети та задоволення суспільного попиту на справедливість?

На сьогодні, мабуть, в Україні немає людей які б не усвідомлювали необхідності радикальних змін у судоустрої та проведенні масштабної судової реформи. Рівень недовіри народу до правоохоронців та суддів сягнув майже 100 відсотків! Прикрим фактом стало знищення незалежності суду, його тотальна корумпованість, як і професійна безграмотність значної частини суддів.

Наші реалії для цивілізованого світу неприйнятні. Відсутність незалежної судової гілки влади Європейський Союз, США, інші провідні держави світу сприймають знищенням демократії як форми правління в Україні. Констатацією цього факту стало шість резолюцій Європарламенту (2010—2012), резолюції ПАРЕ, ОБСЄ. А 22.09.2012 року Сенат США одноголосно прийняв резолюцію щодо політично вмотивованих кримінальних справ в Україні.

Саме відсутність незалежного та справедливого суду зробила можливими політичні переслідування, спотворення вільного волевиявлення громадян України на виборах, маніпуляцій в угоду окремим особам Конституцією та законами України, захоплення майна та обкрадання підприємців. Ця корупційна система знищила інвестиційний клімат в Україні, зупинивши шлях України до Європейського Союзу.

Україна програє всі ключові справи в Європейському Суді із захисту прав та основоположних свобод людини. Останні рішення цієї інстанції юридично встановили залежність судової гілки влади та постановлення українськими судами вироків поза юридичним полем.

Справа не в застарілому чи не в недосконалому законодавстві, на які нарікають наші посадовці. Справа саме в залежності судової гілки влади від волі вищих державних посадовців та в постановлені судами рішень поза правовим полем.

Формально всі українські політики погоджуються з необхідністю змін у діючій системі судоустрою. Однак, їх бажання є сумнівними, а заяви часто декларативні та популістські. Таке твердження ґрунтується на тому, що в політику здебільшого йдуть люди, які мають гроші, але не мають принципів. Для таких (або їхніх ставлеників у парламенті) важлива лише особиста зацікавленість, а мета походу до влади - захист здобутих або ж отримання нових матеріальних благ.

Ті, хто сьогодні уособлюють політичну владу, лукавлять, використовуючи суди в політичних, економічних та особистих інтересах. Інші, хто зараз в опозиції, перебуваючи під тягарем кримінального та економічного тиску, декларують і, можливо дійсно бажають змін, однак здійснити їх зможуть лише тоді, коли прийдуть до влади. Проте людство має сумний досвід: той, хто перемагає дракона, переважно, стає драконом сам.

Відтак, щоб щось змінити, крім бажання, ми маємо побачити тих, кому зміна судоустрою справді потрібна. Висновок тут простий. Перш за все, в змінах судової гілки влади зацікавлений безпосередній носій влади та джерело існування України – її народ. Справедлива судова влада - це його захист, захист кожної людини від позбавлення її основоположних прав: права на життя, здоров’я, свободу, майно, освіту, творчість, тощо. Держава має бути побудована так, щоб людина мала можливість захищати себе сама і отримувати захист від оплачуваних нею спеціальних структур - правоохоронних та судових органів. Невиконання цими структурами покладених на них функцій робить стягнення з громадян коштів на їх утримання не податками, а грабунком. Правоохоронець, що не охороняє право людей, а служить своєму гаманцю та замовникові, не має права на отримання зарплати, пенсії, квартир та інших доходів за рахунок коштів, зібраних громадянами у державний бюджет.

Обмірковуючи зміни у судовій владі розумієш: вони дійсно є необхідними. Політичні сили, що декларують своє бажання змінити судоустрій в країні, сьогодні не дають її народу чіткого розуміння, що і як вони змінять, отримавши таку можливість.

Загальновідома причта про суд іудейського царя Соломона. Мабуть всі чули, як він розв’язав спір між двома жінками, котрі прийшли з суперечкою про немовля. Цар наказав: якщо якась із двох жінок не відмовиться від своїх претензій на дитину, то стражі мають розрубати її навпіл. Нехай буде половина немовляти для кожної з непоступливих жінок, проголосив стародавній цар. Тій, котра одразу ж відмовилася від власних прав, цар і віддав дитину, розуміючи, що вона - справжня мати.

В тому дійстві мати повернула дитину, народ здобув розуміння і повагу до мудрого царя та його справедливого суду. На той час народ Ізраїлю не мав ні обвинувачення, ні захисту, ні судової процедури, однак отримав справедливість, що є суттю будь якого судочинства.

Висновок з того простий. Зміни мають бути побудовані на фундаменті наших поглядів про те, яким і для кого мають бути суд та суддя.

Суддя - це людина, якій ми вручаємо свою долю. Вона має відповідати багатьом викликам, її рішення визначать наше подальше життя, якого можуть позбавити повністю чи частково. Помилка - смертельно небезпечна, а будь-яке зловживання - неприпустиме.

Тому плануючи зміни та реконструкцію судової влади, ми насамперед мусимо зрозуміти свої вимоги до неї та прислухатись до трибунів минулого, блискучих юристів: «Как бы хороши ни были правила деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных, грубых или недобросовестных руках». «Не суда бойся, бойся судьи» А.Ф.Кони «Нравственные начала в уголовном процессе».

1. Які ж ми маємо висунути вимоги:

1.1. Судді мають бути в першу чергу, моральними. Людина, яка обрала собі цю професію, має бути порядною, чуйною до чужої біди, нести справедливість при розгляді справи та постановленні рішення. Відданість та відповідальність судді за свою справу має бути беззаперечною.

1.2. Судді мають бути культурними та професійними. Ми не вручимо своє життя капітанові корабля або повітряного судна, який не знає своєї справи і може спричинити катастрофу. Будь-яка людина,а особливо та, що здобула доленосну для інших професію, має бути висококласним спеціалістом. Отож, окрім глибоких професійних знань, суддя має бути психологічно стійким, освіченим та висококультурним.

1.3. Має бути забезпечена безпосередня участь народу в судочинстві. Крім професійних суддів держава зобов’язана забезпечити пряму участь народу в судочинстві. Суд рівних має бути альтернативою суду професійному. Виходячи з Декларації прав людини та основоположних свобод, Конституції України носієм влади є народ, а носієм прав є людина. Відповідно, право обирати суд є правом людини, а не дарунком будь-якої влади. Суд народу – суд присяжних - не має бути змішаним з професійним судом, як це пропонується сьогодні. Присяжні мають стати самостійними учасниками процесу та безпосередньо, без будь-якого тиску, приймати рішення щодо винуватості чи не винуватості особи. Суд присяжних є значимим не лише як складова судочинства, а школою справедливості та демократії. «…Важное педагогическое значение суда присяжных должно состоять именно в том, чтобы эти люди, оторванные на время от своих обыденных и часто совершенно бесцветных занятий и соединенные у одного общего, глубокого по значению и по налагаемой им нравственной ответственности дела, уносили с собою, растекаясь по своим уголкам, не только возвышающее сознание исполненного долга и общественного служения, но облагораживающее воспоминание о правильном отношении к людям и достойном обращении с ними». А.Ф.Кони «Нравственные начала в уголовном процессе».

2. Ставлячи такі високі вимоги до суддівського корпусу українське суспільство має забезпечити їх виконання перш за все шляхом:

2.1. Незалежності професійного суддівського корпусу, в тім числі фінансової;

2.2. Матеріального забезпечення: судді мають отримувати високу заробітну плату та інше додаткове утримання;

2.3. Престижності професії, високої суспільної поваги гарантій безпеки. Рішення суду проголошується ім’ям України, тому будь-яка неповага до судді має розглядатись як неповага до Держави.

2.4. Маємо зробити все можливе, щоб захистити суддів від будь-якого тиску. Будь-які прояви, що змушують суд приймати неправосудні рішення, мають бути унеможливлені. Хабарництво, адміністративний чи громадський тиск, будь-які політичні упередження мають піти з суду, залишивши справедливість, неупередженість, захист суспільного інтересу та прав людини.

Де взяти таких суддів? Чи можливо забезпечити їх незалежність та професійність сьогодні? Як уберегти їх від тиску та спокуси використати свою владу для отримання особистих переваг або створення їх на користь інших осіб?

Сьогодні існує незаперечне суспільне замовлення на справедливі судову владу та правоохоронну систему, що мають служити своєму народові. Відповідно, це має бути гарантовано обраними народом представниками.

Маємо бажання це зробити. Маємо погляд на шлях, що наближає нас до цієї мети. Маємо впевненість та бачимо інструменти його реалізації.

Незалежність суду.

Спочатку дамо собі відповідь на кілька запитань. Чи залежні сьогодні судді? Чому судді залежні? Від кого вони залежні? Що треба зробити щоб змінити ці обставини? Як і в чому є необхідним змінити діючи правила? Які умови суспільство має створити для судді перед тим, як суворо запитати з нього?

На поверхні є відповіді:

1. Судді залежні від структур управління, що приймають їх на роботу, звільняють, притягають до відповідальності.

2. Судді залежні від структур, що забезпечують їх матеріально, надають їм грошове утримання, житло, пільги, підвищену пенсію.

3. Судді інфіковані корупційними прибутками: їм дають можливість отримувати додаткові кошти за рахунок хабарів, використовуючи своє становище і постановляючи рішення на користь тої або іншої особи.

З цього виходить, що судді найбільш залежні від чиновників державного управління, обраних та призначених, використовуються ними для отримання особистих переваг в суді ігноруючи будь-які вимоги закону (адміністративний ресурс). Ті ж чиновники «прикривають» суддів при постановлені завідомо протиправних рішень (це - кримінальний злочин) та закривають очі на корупцію і хабарництво в судах.

3. Яким чином?

3.1. Люстрацією.

Значну частину суддів, що умисно чи з примусу порушували присягу, скоювали кримінальні злочини у вигляді постановлення завідомо неправосудних рішень, має бути звільнено з посад, позбавлено пільг і привілеїв. Як мінімум, їх має бути направлено для реалізації своїх амбіцій до ринкової економіки.

Бажаючі залишитися та в подальшому виконувати обов’язки судді мають пройти оновлену процедуру перевірки для кандидатів у судді.

3.2. Вимоги та процедура перевірки кандидата у професійні судді мають бути наступні:

Претендент на посаду судді вперше :

- має бути віком не менш 30 років. До того, як почати вирішувати долі людей, необхідно здобути певний особистий життєвий досвід;

- має пропрацювати обвинувачем чи захисником в суді не менше 5 років. Необхідним є професійний досвід, розуміння суті та особливостей процесу судочинства;

- його репутація має бути бездоганною (відповідна перевірка);

- має пройти комплекс тестувань, за результатами яких у претендента встановлюється:

а) наявність професійних знань;

б) психологічний тип характеру, інтелектуальний рівень;

в) загально – культурний рівень (знання мови, літератури, історії);

г) з використанням поліграфу (детектору брехні) відсутність корупційних мотивів при призначенні, повага до законів, прав людини та суспільного інтересу в попередній діяльності та в майбутньому;

§ Призначається на посаду Указом Президента України.

Претендент на посаду судді безстроково.

- Отримує рекомендації відповідної Ради суддів на обрання

- Аналізується професійність, неупередженість під час виконання професійних обов’язків судді.

- Здійснюється повторне тестування на поліграфі.

Мета: встановлення належного виконання присяги судді протягом першого строку (відсутність в цей час хабарництва, корупційних дій, протекціонізму, постановлення неправосудних рішень під впливом адміністративного тиску).

§ Призначається Верховною Радою України.

3.3. Процедурою об’єктивного контролю під час виконання обов’язків судді.

У разі отримання заяви від особи, доказової інформації від правоохоронних структур щодо умисного постановлення неправосудних рішень, отримання хабара, скоєння інших корупційних дій при вчиненні правосуддя. перевірка здійснюється з обов’язковим тестуванням на поліграфі. Відмова від проведення такої перевірки є автоматичною заявою про відставку судді з посади.

Отримання за наслідками перевірки фактичних даних про скоєння злочину чи інших дій, не сумісних з виконанням присяги судді, є підставою для відсторонення судді від посади та початку процедури його імпічменту.

Поліграф як засіб встановлення у опитаних відповідності або не відповідності дійсності на поставлені запитання давно довів свою ефективність. Точність отриманих з його допомогою результатів складає 98%. Найчастіше він застосовується в США. Там з кінця 40-их років минулого століття створено спеціальні відділи в центральному розвідувальному управлінні та ФБР. В США з 1988 року використання поліграфу дозволено і в приватному секторі. Верховний Суд США дозволив використання поліграфу в судових процесах. Він надав повноваження щодо прийняття рішення про застосування поліграфу суду по кожній конкретній справі. Кількість офіційних перевірок з застосуванням поліграфу в США перевищує 8 мільйонів на рік.

3.4. Процедурою адміністративної незалежності судді.

Побудова судової гілки влади має бути змінена. Мають бути створені судові округи за обласним територіальним поділом.

Верховний суддя округу має обиратись на прямих виборах строком на 5 років. Він має здійснювати адміністративне керівництво та відповідати перед виборцями за стан законності на зазначеній території. Він призначає голову судової адміністрації округу, голів апеляційних спеціалізованих судів (кримінального, цивільного, адміністративного), голів міських, районних з числа суддів призначених Верховною Радою в зазначені суди безстроково. За його поданням Верховною Радою України призначаються судді апеляційних судів, здійснюються ротації суддів в межах округу та призупиняється їх діяльність в порядку, визначеному законом. Він надає рекомендації для початку процедури призначення суддею Вищого спеціалізованого суду України.

Верховний суддя округу призначається суддею Верховного Суду України.

Верховний Суд України є вищою судовою інстанцією України

Відповідно до Конституції України діють касаційні кримінальний, цивільний, та адміністративний суди України, які безпосередньо здійснюють розгляд справ щодо відповідності судових рішень вимогам матеріального та процесуального закону.

Мають функціонувати ланки кримінальних, цивільних, адміністративних місцевих та апеляційних судів.

Ланка господарських судів має бути ліквідована з переданням функцій розгляду господарських спорів комерційним арбітражним судам та цивільним судам за бажанням чи угодою сторін.

Суддя може бути примусово звільнений лише за підстав і процедурою імпічменту визначеною в законі.

3.5. Фінансова незалежність.

Судова гілка влади має отримати фінансову незалежність. Судова адміністрація має бути підпорядкована Верховному Суду України. Джерело надходжень - пряме зарахування на рахунки судової адміністрації коштів державного судового збору, державного мита, що сплачується громадянами при зверненні до суду, витрат на інформаційне забезпечення. Має бути засновано державний банк судової адміністрації. на рахунки якого мають надходити зазначені кошти, в тому числі - і від застав у кримінальному провадженні, адміністративних штрафів та інше. Держава також має перераховувати визначені парламентом бюджетні кошти на утримання судової гілки влади на спеціальні рахунки у зазначеному банку. Всі витрати, надання преференцій та пільг мають здійснюватись судовою владою самостійно, незалежно від інших державних інститутів.

Ігор Фомін

Джерело: Третя Українська Республіка


  • Картинка дня

всі карикатури

  • Головне

06.11.16 20:10
Судовий вирок колишньому президенту стане пересторогою наступним владам

Я не буду спокійно слухати обіцянки підлеглих продовжити слідство і дати результат через 2-3 роки. Мене бісять посилання на те, що Литва ВІСІМНАДЦЯТЬ років розслідувала вбивства під Вільнюським телецентром.далі

01.11.16 23:20
Електронні декларації не предмет для жартів

Якщо, приміром, народний депутат не змінить наявність трильйона гривень готівки у себе вдома, я змушений буду відкрити провадження про несплату ним податків в особливо великому розмірі.далі

01.11.16 22:26
Електронне декларування лише початок, а не кінець процесу очищення

У першу чергу Генпрокуратура буде аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тис дол США.далі

01.11.16 21:59
Я готовий продемонструвати наявні грошові кошти та цінності, які задекларувала сім’я, а також всі документи, які свідчать про легальність походження статків

Декларацію Генерального прокурора має перевіряти, у разі наявності обґрунтованих підстав, Національне антикорупційне бюро України, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.далі

Усі головні події 

  • ЗМІ про нас

ШОК IN-прокуратура померла в суботу

17.07.16 22:11Очільник ГПУ одразу вийшов до трибуни і почав розповідати правду, яка багатьом із присутніх виявилася страшнішою навіть від найцинічнішої брехні. Бо, виявляється, волинська прокуратура, влада та інші силові структури перетворилися на злочинний клубок.далі

"Донбас має повернутися в Україну, а не Україна - на Донбас" - Безсмертний

11.02.16 13:33Росія хоче геополітичного лідерства. Для неї українські Крим, Донбас - це дві сторінки великої книжки, що намагається писати Путін. Вони дають йому лаври "великих" попередників.далі

 

РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ: "КОЖЕН РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ У МІНСЬКУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЯКОГОСЬ "ШПЕКТАКЛЮ""далі

Люстрація з самого початку була більше модою, ніж відповіддю на проблемудалі

Юрій Луценко: "Коли люди кажуть: Вся влада - суки, сволочі, нічого не роблять, - то я їх розумію"далі

Юра психанул, или Реформы – дело случаядалі

Інші матеріали розділу 

Транспортная компания ПАО Севертранс
Транспортна компанія ПАТ Північтранс

Розробка сайту: Дмитро Лимаренко
2013

YouTube Facebook
Завантаження

Магазин охотничьего и тактического снаряжения

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на 3republic.org.ua
RSS